Actievoorwaarden Boerenbond

Actievoorwaarden

Regelmatig hebben Pets Place en Boerenbond verschillende acties met veel voordeel op artikelen voor je dier & tuin. Op deze pagina vind je een overzicht van de actievoorwaarden van lopende of vaak terugkomende acties. Lees ze goed door, want sommige acties gelden alleen voor artikelen in onze webshop of in de winkel.

  • De korting is geldig op vrijdag 20 november 2020 en is alleen geldig in de webshops petsplace.nl en boerenbond.nl. Uitgesloten van deze actie zijn: lopende aanbiedingen, de merken Farm Food, Cavom, Prins en Carocroc, cadeaubonnen, verzend- en transportkosten, artikelen die wettelijk zijn uitgesloten zoals boeken. Aquaria, paardenvoer, diepvriesvoeding en -snacks, levende have, tuinkassen, tariefzakken en gasflessen. Producten of diensten van Vets Place (dierenkliniek) en bij de dogwash of trimsalon.

  • 15% korting op alle artikelen van Adori


  • Geldig van 01-05-2020 t/m 04-10-2020
  • Korting geldig in alle PP en combi winkels

  • Uitzonderingen:

  • Niet geldig op lopende folderaanbiedingen en reeds afgeprijsde artikelen.
  • Niet geldig op producten die wettelijk gezien zijn uitgesloten van kortingen, waaronder boeken, wenskaarten en postzegels.
  • Niet geldig op reeds geplaatste bestellingen en niet geldig i.c.m. andere kortingsacties.
  • 15% korting op alle artikelen van Adori


  • Geldig van 01-05-2020 t/m 31-12-2020
  • Korting geldig in alle PP en combi winkels

  • Uitzonderingen:

  • Niet geldig op lopende folderaanbiedingen en reeds afgeprijsde artikelen.
  • Niet geldig op producten die wettelijk gezien zijn uitgesloten van kortingen, waaronder boeken, wenskaarten en postzegels.
  • Niet geldig op reeds geplaatste bestellingen en niet geldig i.c.m. andere kortingsacties.
 • Geldende actievoorwaarden bij actie "Korting op ALLES". Let op, online gelden er andere voorwaarden dan in de winkel.

  De korting ontvang je gedurende de aangegeven actieperiode.

  Online:

  Wat wel:

  • De korting is reeds verwerkt in de prijs.

  Wat niet:

  • De korting geldt niet voor lopende folderaanbiedingen, reeds afgeprijsde artikelen en paardenvoer.
  • De korting geldt niet voor producten van de merken Farm Food, Cavom, CaroCroc, Canex, Prins en Smølke.
  • De korting geldt niet i.c.m. andere kortingsacties.
  • De korting geldt niet voor verzend- en transportkosten.
  • De korting is niet geldig in onze winkels.

  In de winkel:

  De korting is niet geldig voor:

  • Lopende folderaanbiedingen en reeds afgeprijsde artikelen.
  • Producten van de merken Farm Food, Cavom, CaroCroc, Canex, Prins en Smølke.
  • Aquaria, paardenvoer, diepvriesvoeding en -snacks, levende have, cadeaubonnen, tuinkassen, tariefzakken en gasflessen.
  • Producten die wettelijk gezien zijn uitgesloten van kortingen, waaronder boeken, wenskaarten en postzegels.
  • Reeds geplaatste bestellingen.
  • I.c.m. andere kortingsacties.
  • Producten of diensten van Vets Place (dierenkliniek).
  • Dogwash of trimsalon.
  • In onze webshops petsplace.nl en boerenbond.nl
 • Actievoorwaarden voor Korting op 1 artikel naar keuze in de winkel

  De korting ontvang je gedurende de aangegeven actieperiode.

  Wat kan wel:

  • De kortingsbon kun je naar eigen inzicht inleveren op 1 artikel naar keuze op de aangegeven datum en tijdstip.
  • De kortingsbon mag je 1 keer gebruiken. Koop je meerdere exemplaren van hetzelfde product, dan geldt de korting voor maximaal 5 producten (m.u.v. aquaria).
  • Maximaal kun je 1 kortingsbon per bezoek inleveren.
  • De kortingsbon kun je gebruiken voor zowel dier- als tuinproducten.

  Wat kan niet:

  • De kortingsbon gebruiken voor lopende folderaanbiedingen en reeds afgeprijsde artikelen.
  • De kortingsbon gebruiken voor producten van de merken Farm Food, Cavom, CaroCroc, Canex, Prins en Smølke.
  • De kortingsbon gebruiken voor meerdere stuks aquaria, hiervoor geldt: max. 1 aquarium met korting.
  • De kortingsbon gebruiken voor diepvriesvoeding en -snacks, paardenvoeding, levende have, cadeaubonnen, tuinkassen, tariefzakken en gasflessen.
  • De kortingsbon gebruiken voor producten die wettelijk gezien zijn uitgesloten van kortingen, waaronder boeken, wenskaarten en postzegels.
  • De kortingsbon gebruiken voor reeds geplaatste bestellingen.
  • De kortingsbon gebruiken i.c.m. andere kortingsacties.
  • De kortingsbon gebruiken voor producten of diensten van Vets Place (dierenkliniek).
  • De kortingsbon gebruiken voor de dogwash of trimsalon.
  • De kortingsbon gebruiken in onze webshops petsplace.nl en boerenbond.nl
 • Algemeen

  1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de "Wolf-Garten robotmaaier winactie" (verder te noemen: "de Actie") van Petsplace / Boerenbond (verder te noemen: "de Organisator").
  2. Deze actie heeft als doel een prijs uit te reiken onder de deelnemers.
  3. Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van 9 maart t/m 3 mei 2020.
  4. De prijs kan niet in contanten uitbetaald worden.
  5. Foto's kunnen afwijken van de daadwerkelijke prijs.

  Deelname

  1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is.
  2. Door deelname aan deze Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
  3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Boerenbond / Pets Place en Wolf-Garten en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

  Speelwijze

  1. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode. Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer de poster op te halen in een van de Pets Place / Boerenbond winkels en op te hangen volgens de instructie op de voorzijde van de poster.
  2. De periode dat de poster hangt is van 9 maart t/m 3 mei 2020.
  3. De selectie van de winnende deelnemer(s) en de daaraan verbonden prijs geschiedt achteraf door middel van beoordeling van de tuin door Boerenbond / Petsplace.
  4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

  Uitkering prijzen

  1. De hoofdprijs (6x) wordt elke week 1x uitgekeerd in de periode van 23 maart t/m 3 mei 2020.
  2. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.
  3. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert op de afgesproken datum, tijd en plaats kan de prijs ingetrokken worden of toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
  4. De prijs kan niet in contanten uitbetaald worden. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

  Medewerking en gegevens/privacy

  1. Door deelname aan deze Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Organisator om hun namen en foto’s voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie te gebruiken.
  2. De gegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
  3. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

   

  Aansprakelijkheid

  1. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
  2. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van: - enig gebruik van de uitgekeerde prijzen; of - het feit dat de ingevoerde persoonsgegevens onjuist zijn.

  Slotbepalingen

  1. De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
  2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.
 • Petsplace.nl maakt gebruik van online vouchers. Zo kunnen we marktconform blijven en jou de beste prijzen aanbieden. Deze vouchers gelden zowel online als offline.

  Online
  Online wordt de prijs van producten met een voucher automatisch aangepast. Hier hoef je niets voor te doen. Je krijgt automatisch de beste prijs.

  Offline
  Wanneer je een product tegenkomt met een online voucher, kun je voor de optie kiezen om gebruik te maken van de kortingsbon. Wanneer je hiervoor kiest krijg je de bon via de mail toegestuurd. Deze kun je printen en meenemen naar de winkel.

  *Let op: het kan zijn dat er geen barcode verschijnt op de kortingsbon. Dan kun je alsnog de bon printen en mee naar de winkel nemen. Deze is dan toch geldig.