Blik Tencopracht

Tencopracht Carbobruin wordt aangebracht als bescherming en verfraaiing van bijvoorbeeld hekken, schuttingen, pergola’s, palissaden, loodsen, schuren en steigers. Gebruik Tencopracht Carbobruin voor hout dat met carbolineum is behandeld. Het houtbeschermingsmiddel dringt diep in het hout, accentueert de houtnerf en beschermt het hout tegen weersinvloeden. Tencopracht Carbobruin is gemakkelijk aan te brengen en eenvoudig in onderhoud.

Toepassing Tencopracht Carbobruin

Tencopracht Carbobruin kan zowel op nieuw als op eerder met carbolineum behandeld hout toegepast worden. Beschermt en verfraait alle buitenhoutwerk, zoals; hekken, schuttingen, pergola’s palissaden, loodsen, schuren en steigers.

GEBRUIKSAANWIJZING

Tencopracht Carbobruin voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op schone, droge en vetvrije ondergrond met zachte langharige kwast. Op nieuw hout en voor onderhoud kan als regel met 1 laag worden volstaan.

VERDUNNING

Tencopracht Carbobruin is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden schoongemaakt met terpentine.

GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Bevat cobaltcarboxylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Damp niet inademen. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken In goed gesloten verpakking bewaren. Oplosmiddelrijk. Ontvlambaar. UN 1263 EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/f); 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010). Dit product bevat max. 700 g/l VOS.

BASISGEGEVENS

Vorm Dun, vloeibaar

Kleur Zwart

Vlampunt ca. 40 ℃

Vaste stofgehalte 352 gram/liter

Dichtheid ca. 0.987 kg/dm3

Viscositeit 35 s DIN-cup 3 mm

Droogtijden

– Stofdroog na ca. 6 uur

– Overschilderbaar na ca. 24 uur bij 15°C

Aanbevolen droge laagdikte ca. 10 micron

Verbruik 12 – 15 m2 per liter

Tencopracht Carbobruin is niet in onze webshop verkrijgbaar, maar wel in alle Boerenbond winkels. Ben je benieuwd welke Boerenbond vestiging bij jou in de buurt zit?

ZOEK EEN BOERENBONDWINKEL IN DE BUURT